Privacyverklaring

Het is u vast niet ontgaan: de nieuwe privacy wetgeving is van kracht. Ook De Pershoek hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in onze privacy statement duidelijk uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij raden u aan om ons bijgevoegd privacy statement zorgvuldig door te lezen. De belangrijkste aanpassingen zetten we alvast voor u op een rij:
Meer transparantie over de verschillende persoonsgegevens die we verzamelen en voor welke doeleinden we deze verwerken.
Meer transparantie over gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.
Verduidelijking over uw rechten en controlemogelijkheden met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Mogelijkheid om contact op te nemen over dit onderwerp.
 Bedankt voor uw vertrouwen in De Pershoek.

Privacy Statement
  
De Pershoek hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.
 
Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
 
De Pershoek is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.
 
De Pershoek

Veldstraat 9

2491 Olmen


Wat zijn persoonsgegevens?
 
Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

 
Van wie verzamelt De Pershoek persoonsgegevens?
 
De Pershoek verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met de De Pershoek.

Bijvoorbeeld indien u:

 • deelneemt aan kansspelen
 • deelneemt aan sportweddenschappen
 • producten voor wasserij of droogkuis achterlaat
 • pakjes ophaalt bij ons pakjespunt
 • aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
 • deelneemt aan onze nieuwsbriefservice;
 • bij ons werkzaam bent;
 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
 • een zakelijke relatie heeft met De Pershoek;
 • uw gegevens invult of achterlaat in onze winkel om een andere reden.
   

Contact met De Pershoek kan plaatsvinden via:

 • telefoon
 • schriftelijke correspondentie;
 • het contactformulier op onze website;
 • per e-mail;
 • het registratieformulier om onze e-mailnieuwsbrieven aan te vragen;
 • een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.


 Welke persoonsgegevens verzamelt De Pershoek?
 
De Pershoek verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:
Personalia: uw naam, adres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u via De Pershoek verhandelt);
(Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID, surfgedrag en welke pagina u bezoekt op www.De Pershoek.be, e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media).
 
Op basis van welke grondslag verwerkt De Pershoek persoonsgegevens?
 
De Pershoek verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw pakje af te halen en contact te houden over (de voortgang van) het transport.
 
De Pershoek verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van De Pershoek. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat De Pershoek haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.
 
Ten slotte kan De Pershoek persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.
 
Voor welke doeleinden verwerkt De Pershoek persoonsgegevens?
 
De Pershoek verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen De Pershoek en haar klanten: het verwerken van bestellingen en informeren over bestellingen;
 • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
 • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze  producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via  verschillende (digitale) communicatiekanalen.

 
Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert De Pershoek beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.
 
Bewaartermijnen
 
De Pershoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.
 
Verstrekking van gegevens aan derden
 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer De Pershoek hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.
Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals De Pershoek hen voorschrijft. De Pershoek verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.
  
Cookieverklaring
 
De Pershoek maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert.
 
Beveiliging

De Pershoek hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. De Pershoek neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. De Pershoek neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.
 
 
 
Camerabeveiliging
 
De Pershoek heeft haar winkel voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze winkel wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. De Pershoek bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.
 
Uw rechten
 
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van De Pershoek via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.
 
Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:
 
De Pershoek
Veldstraat 9
2491 Olmen
 
Of u kunt een e-mail richten aan: info@depershoek.be
 
De Pershoek streeft ernaar om een verzoek binnen de week te verwerken.
 
Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop De Pershoek met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Contact
 
Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze Privacy Officer via het e-mailadres: info@depershoek.be

Wijzigingen privacy statement
 
De Pershoek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.DePershoek.be
 
Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 25-05-2018 (versie 1.0.0).

Privacyinstellingen

[gdpr_consent_settings]